Inzerce obrázekINZERCE

 • založení firemního účtu
 • tvorba reklamních inzerátů
 • nastavení, správa, údržba
 • statistika sledovanosti

Sociální média obrázekMÉDIA

 • založení firemního profilu
 • správa, údržba, aktualizace
 • statistiky sledovanosti
 • tvorba reklamních kampaní

Registrace obrázekREGISTRACE

 • založení firemního zápisu
 • správa, údržba, aktualiace
 • realizace reklamních kampaní
 • poradenství

Odkaz obrázekODKAZY

 • textařské práce
 • vytvoření zdrojového kódu
 • dojednání pomínek výměny
 • realizace reklamního odkazu
 • 01_marketing_weisgerber.png

INZERCE

Inzerce obrázek

Inzerce je důležitým doplňkovým nástrojem k vytvořeným webovým stránkách. V dnešní době mezi milióny webovými stránkami je inzerce mnohdy i nezbytností. Hlavně se to týká některých oborů. Protože se však internet neustále rozvíjí, a dokone čím dál rychlejším tempem, je důležité udělat vždy analýzu před případnou finanční investicí. Pro inzerci doporučuji převážně služby Google Adwords, S-klik, Firmy.cz, Google Plus nebo Najisto.cz. Jde o službu na míru, cenové kalkulace sestavuji individuálně.

 

 

Firemní účet

Před vytvořením inzertní kampaně je vždy nutno založit účet ve vybrané sužbě se základními firemními nebo osobními údaji zákazníka (případně mohu vytvořit inzertní kampaň pod mým firemním účtem a posílat reporty (statistiku) emailem). Založení zákazníkova účtu je součástí služby založení a vytvoření intertní kampaně, za což si účtuji jednorázově 1.000 Kč.

Reklamní inzerát

Součástí inzertní kampaně je vytvoření reklamního inzerátu, který obsahuje nadpis, krátký text, odkaz na webové stránky a v některých případech může obsahovat i podnadpisy, rozšířený popis, další odkazy na jednotlivé podstránky webu a telefonní čísla pro možnost rychlého volání (např. přes Skype, ICQ aj.).

Nastavení, správa, údržba

Po založení inzertní kampaně a po vytvoření reklamního inzerátu je potřeba provést důležitá nastavení, aby provozovaná reklama vyšla zákazníka ce nejlevněji. Dobré nastavení má totiž za následek snížení nabízené ceny poskytovatelem služby za proklik inzerátu. Také je důležité celou kampaň průběžně sledovat a upravovat jednotlivá nastavení, protože během celé kampaně daný poskytovatel předkládá možnosti jak dosáhnout maximální efektivity inzerce.

Statistika sledovanosti

Neméně důležitá je statistika sledovanosti a návštěvnosti, díky které lze různě upravovat inzertní kampaň tak, aby splnila zákazníkovi svůj účel. Také lze statistiku inzertní kampaně dané služby porovnávat se statistikou návštěvnosti webových stránek "Google Analytics", kterou vždy na webové stránky instaluji, pro osobní kontrolu pravdivosti údajů třetí strany.

 

 

MÉDIA

Média obrázek

Sociální média jsou také velmi dobrým obchodním nástrojem, ikdyž jde v tomto případě spíše o podporu firmy, uvést ji více do povědomí veřejnosti, jelikoš jsou sociální média určena především pro komunikaci mezi soukromými osobami, aby sdíleli nejrůznější informace, zážitky a zkušenosti. Avšak pro některé firmy (obory / odvětví) je to nástroj téměř nejdůležitější. Jde například o ZOO, muzea, výstavy, veletrhy, různé parky atd.). Základní registrace na sociálních médiích jsou zdarma.

 

 

Firemní profil

Standardně zakládám firemní profil na www.facebook.com, občas na www.youtube.com, ojediněle i na www.twitter.com. Vždy přihlížím na to, zda má založení takového profilu vůbec nějaký smysl. Samotná existence založeného profilu bez vkládaných příspěvků v budoucnu je zbytečná a případný zpětný odkaz na webové stránky nemá ani významný vliv na umístění ve vyhledávačích. Pokud to smysl má, za založení takového profilu si účtuji 1.000 Kč.

Správa, údržba, aktualizace

Pokud se domluvím se zákazníkem na založení firemního profilu, znamená to, že se bude v daném sociálním médiu také přispívat, ať už pravidelně či nepravidelně. Na zákazníkovi je rozhodnutí, zda si bude přispívat sám, nebo splnomocní nějakou osobu ve své firmě, anebo pověří mou firmu. Pokud ANO, cenová kalkulace je kalkulována individuálně, podle domluveného množství příspěvků v domluveném časovém úseku. Jak v první tak druhé variantě je každopádně důležité vědět, že vkládané příspěvky by neměly být pouze o nabídce služeb, produktů či slev, stále dokola, ale měly by obsahovat občas i různá doporučení, tématicky zajímavá, související videa (např. z kanálu YouTube.com coby odkazy) apod.

Reklamní kampaně

Například na sociálním médiu www.facebook.com si lze zaplatit i reklamní kampaň ve formě inzertní kampaně (krátké textové inzeráty nebo reklamní bannery). Tento typ reklamy však doporučuji pouze ojediněle, velmi totiž záleží na oboru. Reklama tohoto typu není vhodna pro veškeré obory. Je nutno důkladně konzultovat. Kdyžtak sestavuji cenovou kalkulaci na míru. 

Statistika sledovanosti

I v sociálních médiích existuje možnost sledování statistiky, což je zvláště důležité v případě investice do reklamní kampaně, pro zjištění míry efektivity provozu firemního zápisu. Po určité době se tak může zákazník rozhodnout, zda hodlá věnovat čas a peníze této službe nadále. Pokud spravuji firemní profil, reklamní kampaň, nebo obě služby, cena za sledování statistiky a konzultace se zákazníkem je automaticky již započtena v ceně správy.

 

 

REGISTRACE

Registrace obrázek

Registrace v internetových katalozích firem zákazníkům určitě doporučuji. Základní registrace jsou většinou zdarma a slouží především k tomu, aby se webové stránky posunuly ve vyhledávačích na vyšší pozice. Také jde o možnost rozšíření firmy do povědomí veřejnosti. Regiistrací je potřeba provést více v krátkém časovém úseku (cca 40 katalogů). V podstatě jde o zvýšení počtu zpětných odkazů. Jednotlivé katalogy firem mají své specifické požadavky pro registraci firmy (webových stránek).

 

 

Firemní zápis

Po domluvě se zákazníkem na realizaci služby "registrace" vlastně zakládám firemní profily v internetových katalozích firem jako jsou například firmy.cz, najisto.cz, aj. Jednotlivé katalogy vyžadují specifické informace pro založení profilu. Každá registrace obsahuje důležitý odkaz na webové stránky registrované firmy, což je hlavním důvodem registrace. Nabízím 40 registrací za 2.500 Kč.  

Správa, údžba, aktualizace

V případě, že dojde k nějakým změnám v kontaktních údajích, obchodní nabídce, nebo provozní době, u zákazníka (firmy), je dobré aktualizovat údaje i u založených firemních profilů v internetových katalozích, kde byla provedena registrace, aby byly údaje o firmě všude aktuální. Za aktualizaci informací ve všech firemních profilech si účtuji 1.000 Kč (40 katalogů).

Reklamní kampaň

V některých katalozích firem lze investovat do reklamní kampaně jako například v katalogu firmy.cz nebo najisto.cz. Je možnost zaplatit vyšší pozici firemního zápisu, případně více kategorií, kde má být firma zobrazena. Tím pádem je větší možnost získání nové zakázky. Pokud jde o tuto službu, určitě doporučím zaplatit si pozice právě v katalogu firmy.cz a připlatit si zobrazení v dalších kategoriích. Při založení takové kampaně pouze zákazníkovi pomáhám, neúčtuji si nic.

Poradenství

Jestliže potřebuje zákazník ušetřit peníze a přeje si cokoliv upravit v založených firemních profilech samostatně, jsem k dispozici jako poradce a průvodce, protože internetových katalogů je velké množství a každý katalog má originální administraci pro možnosti úprav v zápise. Tato služba je pro zákazníky zdarma.

 

 

ODKAZY

Odkaz obrázek

Tvorba zpětných odkazů je po výrobě webových stránek to nejdůležitější. Čím větší počet zpětných odkazů na vytvořené webové stránky je, tím vyšších pozic ve vyhledávačích dosáhnou. Je ale důležité zpětné odkazy vytvářet průběžně, po celou dobu jejich existence na internetu. Dalším aspektem je správné vytvoření odkazu (krátký text by měl obsahovat klíčové slovní spojení, na které jsou webové stránky optimalizovány, a to včetně alternativního popisku - popisek zobrazený při najetí kurzoru na odkaz).

 

 

Textařské práce

Tvorba textů je také důležitým prvkem při vytváření zpětných odkazů, protože poutavým textem můžete přimět uživatele z jiných webových stránkách přejít na Vaše, a kdyžtak uzkutečnit nějaký obchod. Ale i pouhý počet návštěv vašim stránkám přidává alespoň na bonitě (hodnocení různých internetových portálů). Dnes již existuje i profese "textař (nagl. copy-writer)" pro realizace webových stránek.

Zdrojový kód

Pro použití či výměnu zpětného odkazu s jinými webovými stránkami je standardně potřeba vytvořit odkaz ve zdrojvém kódu (se značkami programovacího jazyka) a ten následně poslat správci webových stránek, se kterými je domluveno vložení odkazu nebo výměna. S tímto zdrojovým kódem se posílá i odkaz na reklamní banner, který je třeba uložen na externích webových stránkách. Díky dobře naspanému zdrojovému kódu se tak nemusí vkládat na web i obrázek (reklamní banner), ale stačí například do článku vložit pouze zdrojový kód odkazu, obrázek se objeví automaticky.

Dohoda o spolupráci

Veškeré formality ohledně vytváření či výměny zpětných odkazů řeším sám jako správce webových stránek, není třeba zákazníkův čas, pouze v případě, že je zákazník kontaktován druhou stranou prostřednictvím emailu. V takovém případě potřebuji od zákazníka přeposlat email s nabídkou či zdrojovým kódem odkazu k výměně.

Realizace reklamního odkazu

Zpětné odkazy (výroba, vkládání na web, odstraňování z webu, posílání zdrojového kódu správci jiných webových stránek emailem) zajišťuji pouze pro zákazníky, se kterými jsem domluven na optimalizaci webových stránek. Tato služba je automaticky započtena do poplatku za optimalizaci webových stránek. Lze se ale domluvit individuálně.

 

Stránky jsou zabezpečeny pomocí RSFirewall!, bezpečnostního řešení pro Joomla!

Ceník pro online marketing

Služba Popis Období Cena vč. DPH
Kampaň (inzerce) vytvoření jednorázově 1.000 Kč
Kampaň (inzerce) správa měsíčně 2.000 Kč
Kampaň (soc. média) vytvoření jednorázově 1.000 Kč
Kampaň (soc. média) správa dle domluvy smluvní cena
Registrace (katalogy firem) 30 katalogů firem jednorázově 3.000 Kč
Zpětný odkaz text / zdrojový kód jednorázově 100 Kč
Reklamní banner text / grafika / zdrojový kód jednorázově 500 Kč

Poznámka: přesné cenové kalkulace (v případě smluvní ceny) jsou odvislé od časové a technické náročnosti. Informace zasílám emailem, SMS, nebo poštou zdarma, a jsou nezávazné.

Nejsem plátce DPH

KANCELÁŘ

Šlikova 1179/24,
169 00 Praha 6 Břevnov

KONTAKT

Tel.: 233 351 516
Tel.: 774 373 709

PROVOZNÍ DOBA

Po-Pá: 09:00 - 19:00 hod.
So-Ne: zavřeno

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Proč?